Nidia Gonzalez and Larry Trishkin


Nidia Gonzalez from TMC Communication Network missionary service and Pastor Larry Trishkin were guest speakers at the Sunday service on 1st of October.
Нидия Гонзалез от мисионерско служение сред испанско говорящото население в Лодон и пастор Лари Тришкин бяха гост говорителие на неделната служба на 1ви Октомври.

© 2016 Bulgarian Evangelical Church

Follow us: